X

CarerHelp là gì?

Có phải bạn đang chăm sóc cho một người thân bị bệnh rất nặng? Đã có sẵn giúp đỡ.

Chào mừng bạn đến với CarerHelp.com.au, một trang mạng với những thông tin và tài liệu để giúp bạn chăm sóc cho một người đang bệnh nặng và không thể khỏe hơn được. Bạn có thể giúp hỗ trợ bạn đời, người thân, hoặc bạn bè. Có thể họ chỉ còn sống được vài tuần hoặc vài tháng nữa, hoặc có thể sống thêm được nhiều năm, nhưng thật buồn là bệnh của họ không có cách nào chữa được. Bác sĩ có thể đã dùng những từ như 'bệnh giai đoạn cuối', 'bệnh nan y' hoặc 'hiểm nghèo'.

Trang mạng này được lập ra để giúp cho người chăm sóc cho người thân hoặc bạn bè bị bệnh rất nặng. Trang mạng cho bạn những điều bạn cần biết để chăm sóc, tìm giúp đỡ ở đâu, và làm thế nào để chuẩn bị cho những điều sẽ đến.

Có những thông tin thiết thực để đọc, các video của bác sĩ và y tá mà bạn có thể lắng nghe, video của những người chăm sóc giống như bạn nói về trải nghiệm của bản thân họ. Cũng có những tờ thông tin để bạn có thể in ra và dùng để lưu trữ thông tin chẳng hạn như chi tiết về thuốc men, các dịch vụ và số điện thoại.

Một số thông tin có sẵn bằng các ngôn ngữ khác và những nguồn thông tin khác bằng tiếng Anh rất đơn giản. Chúng tôi cũng đính kèm các đường dẫn (link) đến các nguồn thông tin ở các ngôn ngữ khác nhau từ những trang mạng khác có thể giúp cho bạn.

Tài liệu bằng Tiếng Việt

Chuẩn bị

Những tài liệu này giúp bạn chuẩn bị để chăm sóc cho người bệnh rất nặng và sẽ không khỏe hơn được.

Sắp kết thúc cuộc đời

Những tài liệu này sẽ giúp bạn chăm sóc cho người sắp qua đời

Video có phụ đề Tiếng Việt

Sau khi qua đời/ Sau khi người đó đã qua đời

Những tài liệu này sẽ giúp bạn sau khi người đó đã qua đời

Video có phụ đề Tiếng Việt

Những tài liệu khác

Đây là một vài đường dẫn đến những trang mạng tin cậy có thông tin bằng ngôn ngữ của bạn.